ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนสิริรัตนาธรเข้าสู่ระบบจัดการ ครูที่ปรึกษาชุมนุม