คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนสิริรัตนาธร

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

สำหรับนักเรียน ม.1 - 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

< OPEN > เปิดลงทะเบียนวันพฤหัสบดีที่  16 มิถุนายน 2565  เวลา  14.30 น.

ปิดลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.

 

หมายเหตุ

1. นักเรียน 1 คน สามารถเลือกลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้ 1 กิจกรรมเท่านั้น

2. ใน 1 รายวิชาสามารถรับนักเรียนได้จำกัดจำนวนนักเรียน กรุณาตรวจสอบจำนวนการรับจากประกาศของโรงเรียน

3. หากมีปัญหาในการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ (ผู้ดูแลระบบ) Line : @953uoefi

 

[ลงทะเบียน]